Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Sơn Tiến - Hương Sơn - Hà Tĩnh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

bien soan de kiem tra

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 15h:41' 27-03-2011
Dung lượng: 30.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
- Trường THCS Nguyễn Hiền
- Trường THCS Âu Cơ
- Trường THCS Thái Nguyên
- Trường THCS Phan Sào Nam
- Trường THCS Võ Văn Ký
- Trường THCS Cao Thắng
- Trường THCS Lương Định Của
- Trường THCS Trưng Vương
Nhóm : 2
LỚP HỌC TẬP HUẤN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA
Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học 7 (mức độ Trung bình - Khá)
1) Đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Nắm được đặc điểm cấu tạo, đặc điểm thích nghi và hoạt động sống của các lớp động vật: Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
- Nắm được sự tiến hóa trong cấu tạo, hình thức sinh sản và các hoạt động sống của các lớp động vật trên.
- Nắm được vai trò của động vật đối với đời sống con người và ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.
2) Phát hiện những nguyên nhân lệch lạc để rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy của giáo viên, phương pháp học của học sinh và phương hướng giải quyết của nhà quản lý.
3) Qua kiểm tra giáo viên điều chỉnh kế hoạch dạy học để thúc đẩy quá trình học tập của học sinh. Điều chỉnh công tác quản lý quá trình dạy học.
BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: TỰ LUẬN
BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA, LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Sau đây là minh họa các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học 7 (cho đối tượng học sinh Trung bình – Khá).
Lớp Lưỡng cư
M1. Liệt kê tên các chủ đề ( nội dung, chương...) cần kiểm tra
(3 tiết)
Lớp Bò sát
(3 tiết)
Chim và vai trò của chim với đời sống con người.
(6 tiết)
Lớp Thú
(7 tiết)
Tổng số câu:
Số điểm
…% = … điểm
Nắm được các đặc điểm của Lưỡng cư thích nghi với đời sống.
Lớp Lưỡng cư
M2. Viết các chuẩn cần đánh giá với mỗi cấp độ tư duy.
(3 tiết)
Lớp Bò sát
(3 tiết)
Trình bày được đặc điểm chung của Bò sát
Chim và vai trò của chim với đời sống con người.
(6 tiết)
Trình bày được cấu tạo của Chim
Vai trò của Chim với đời sống con người.
Lớp Thú
(7 tiết)
Giải thích được Thú là động vật tiến hóa nhất.
Tổng số câu:
Số điểm
…% = … điểm
Nắm được các đặc điểm của Lưỡng cư thích nghi với đời sống.
Lớp Lưỡng cư
M3. Phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề; quyết định tổng điểm của ma trận (ứng với 100%); tính thành điểm cho mỗi chủ đề ứng với %.
(3 tiết)
15% = 1.5 điểm
Lớp Bò sát
(3 tiết)
Trình bày được đặc điểm chung của Bò sát
25% = 2.5 điểm
25% = 2.5 điểm
Chim và vai trò của chim với đời sống con người.
(6 tiết)
Trình bày được cấu tạo của Chim
Vai trò của Chim với đời sống con người.
35% = 3.5 điểm
Lớp Thú
(7 tiết)
Giải thích được Thú là động vật tiến hóa nhất.
25% = 2.5 điểm
Tổng số câu:
Số điểm
100% = 10 điểm
Nắm được các đặc điểm của Lưỡng cư thích nghi với đời sống.
Lớp Lưỡng cư
M4. Quyết định tỉ lệ % phân phối cho mỗi hàng và với mỗi chuẩn tương ứng trong từng ô của bậc tư duy cần đánh giá. Tính thành điểm số tương ứng cho mỗi chuẩn trong từng ô của bậc tư duy cần đánh giá.
(3 tiết)
15% = 1.5 điểm
100% =1.5 điểm
Lớp Bò sát
(3 tiết)
Trình bày được đặc điểm chung của Bò sát
25% = 2.5 điểm
25% = 2.5 điểm
100%=2.5điểm
Chim và vai trò của chim với đời sống con người.
(6 tiết)
Trình bày được cấu tạo của Chim
Vai trò của Chim với đời sống con người.
35% = 3.5 điểm
57.1% =2 điểm
42.9%=1.5 điểm
Lớp Thú
(7 tiết)
Giải thích được Thú là động vật tiến hóa nhất.
25% = 2.5 điểm
66.7% = 2 điểm
Tổng số câu:
Số điểm
100% = 10 điểm
Nắm được các đặc điểm của Lưỡng cư thích nghi với đời sống.
Lớp Lưỡng cư
M5. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột.
(3 tiết)
15% = 1.5 điểm
100% =1.5điểm
Lớp Bò sát
(3 tiết)
Trình bày được đặc điểm chung của Bò sát
25% = 2.5 điểm
25% = 2.5 điểm
100%=2.5điểm
Chim và vai trò của chim với đời sống con người.
(6 tiết)
Trình bày được cấu tạo của Chim
Vai trò của Chim với đời sống con người.
35% = 3.5 điểm
57.1% =2 điểm
42.9%=1.5 điểm
Lớp Thú
(7 tiết)
Giải thích được Thú là động vật tiến hóa nhất.
30% = 2.5 điểm
100% = 2.5 điểm
Tổng số câu:5 câu
Số điểm
100% = 10 điểm
2 câu
2 câu
60% = 6 điểm

40% = 4 điểm

M6. Đánh giá lại bảng tiêu chí xem có đạt được những gì bạn dự kiến không.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn Sinh học – lớp 7
(thời gian kiểm tra :45 phút)
Câu 1: (1.5 đ) Kẻ bảng trang 114/sgk
Đánh dấu chéo vào ô trống trong bảng sau cho phù hợp với các đặc điểm thích nghi đời sống của ếch
Câu 2: (2.5 đ) Tóm tắt đặc điểm chung của bò sát
Câu 3: (2.5 đ) Tại sao nói thú là động vât tiến hóa nhất?
Câu 4: (2 đ) Trình bày sơ lược cấu tạo hệ tiêu hóa của chim
Câu 5: (1.5 đ) Nêu vai trò của chim đối với đời sống con người
BƯỚC 4: VIẾT CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA.

BƯỚC 5: XÂY DỰNG ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM.
Câu 1: (1.5 điểm)
(mỗi ý đúng là 0.25 điểm)
Câu 2 :(2.5 điểm) Đặc điểm chung của bò sát
Bò sát là ĐVCXS thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn(0.5 điểm):
- Da khô, có vảy sừng; cổ dài; có màng nhĩ nằm trong hốc tai (0.5 đ).
- Chi yếu có vuốt sắc; phổi có nhiều vách ngăn(0.5đ)
- Tim có vách hụt, máu đi nuôi cơ thể là máu ứng có vỏ bọc pha(0.5 đ)
- Thụ tinh trong, trứng có vỏ bọc, giàu noãn hoàng(0.25 đ)
- Là đông vật biến nhiệt(0.25 đ)
Câu 3: (2.5 đ) Thú là động vật tiến hóa nhất là vì:
- Có hiện tượng thai sinh, đẻ con và nuôi con bằng sữa
mẹ (0.5 đ)
- Có bộ lông mao bao phủ (0.5 đ)
- Có bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm (0.5 đ).
- Bộ não phát triển thể hiện ở bán cầu não và tiểu não(0.5 đ).
- Tim có 4 ngăn. Thú là động vật hằng nhiệt (0.5 đ).
Câu 4: (2 đ) Sơ lược cấu tạo hệ tiêu hóa của Chim bồ câu:
- Ống tiêu hóa: Miệng (không có răng, có mỏ sừng ) -> Thực quản (Diều) -> Dạ dày tuyến -> Dạ dày cơ(mề) -> Ruột -> Huyệt. (1 đ)
- Tuyến tiêu hóa: Tuyến gan, tuyến tụy. (0.5 đ)
=> Hệ tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh hơn Bò sát, có dạ dày tuyến và dạ dày cơ nên tốc độ tiêu hóa cao hơn (0.5 đ)
Câu 5: (1.5 đ) Vai trò của chim đối với đời sống con người:
- Có lợi: (1 đ)
+ Ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người. (0.25đ)
+ Gia cầm được chăn nuôi, cung cấp thực phẩm, làm cảnh. (0.25đ)
+ Chim cho lông làm chăn đệm hoặc làm đồ trang trí. (0.25đ)
+ Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch. (0.25đ)
- Có hại: (0.5 đ)
+ Ăn hạt, quả, cá… (0.25 đ)
+ Là động vật trung gian truyền bệnh. (0.25 đ)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Thông tin liên hệ

Trường THCS Sơn Tiến Địa chỉ : Thôn Ngọc Sơn xã Sơn Tiến huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
(Liên hệ :BGH Nguyễn Tiến Chung hoặc BQT Hồ Nhật Thành: 0976 345 579 )